Webbaserad träning

Kunskap är värdelöst

Flex Competence

Kunskap i sig har inget värde, det är inte förrän den används, det vill säga omsätts till praktisk handling, som den ger ett önskat resultat. Då kallar vi det för kompetens!
Vi arbetar enligt en metodik som vi kallar för RDTP (Result Driven Training Process). Den säkerställer att teori blir praktik och att den som går en utbildning får möjlighet till erfarenhetsutbyte och coachning under utbildningen. Vår metodik innebär dessutom att man gör en individuell plan och mäter resultatet löpande. På så sätt kan du se hur du eller dina säljare utvecklas.
Utifrån vår speciella metodik har vi tagit fram webbaserade utbildningar som kan köpas av individer och företag. Allra bäst blir resultatet av webbaserde utbildningar i kombination med fysiska föreläsningar och konsultinsatser.

Exempel på webbaserade upplägg:

  • Konsulten som säljare

  • Det professionella säljsamtalet

  • Målstyrning

 

Kontakta oss så berättar vi mer!

 

Gratis säljtips


Kontakta Revenue Factory

070-5340074