Tjänster

Kunskap är värdelöst!

Result is the name of the game

Våra erfarenheter har gett oss en del insikter. En av dem är att kunskap inte är en garanti för resultat. Det är nämligen inte vad du kan eller vet som skapar dina resultat.Resultat kommer av en handling. Kunskap är visserligen ofta en förutsättning för att kunna utöva en viss handling på ett korrekt sätt, så att önskat resultat uppnås. Men det är vad du gör som skapar dina resultat, inte vad du kan.

Vår ansats när vi är involverade i olika uppdrag är därför att skapa nya beteenden och arbetssätt. Kunskap om hur man gör detta är naturligtvis väsentlig och den hjälper vi till med.

Vi gör ingenting!

Vi är inte operativa chefer, vi har varken resultatansvaret eller personalansvaret för våra kunders verksamhet. Därför är det viktigt att de operativa cheferna inser att de ansvarar för förändringen, vår roll är att hjälpa och stötta i denna process.

Till vår hjälp har vi utvecklat en metodik och process för resultatdriven kompetensutveckling.

Kontakta oss så ser vi hur vi kan hjälpa Ditt företag 

 

Gratis säljtips


Kontakta Revenue Factory

070-5340074