Målstyrning

Give me the numbers and I will know the story, don´t bring me the stories – Jim Rohn

Siffror säger mycket. De är det bästa underlaget för att mäta mål. För att ge objektiv återkoppling och dra relevanta slutsatser, så att man kan ge professionell coachning och utveckla organisationer och individer. Man behöver inte gissa, famla i mörker, komma med efterkonstruktioner och ursäkter. Du vet om ni uppnår era mål. Tack vare siffrorna.
Vi hjälper er att utveckla, implementera och ta fram verktyg och rutiner för uppföljning och återkoppling av mål. Allt utifrån siffror.

Gratis säljtips


Kontakta Revenue Factory

070-5340074