Företagskultur

Hasse Olsson - High Court Malmö

Thank God it´s Monday! – Hasse Olsson

Efter att ha arbetat med ca 150 olika organisationer har vi blivit fullkomligt övertygade om åtminstone en sak. Nämligen att ett företags eller en organisations förmåga att prestera är direkt förknippat med vilken företagskultur som genomsyrar företaget.
Vilka värderingar är det som råder, vad är det som premieras? Vad mäts, hur visualiseras resultat? Finns det symboliska handlingar och finns det en gemenskap, delaktighet och övertygelse som skapar en tillhörighet och stolthet? Eller går folk bara till jobbet?
Vi hjälper er att skapa förutsättningar för att bygga en sund företagskultur.

Vill du diskutera ert företags kultur? Ring!

 

Gratis säljtips


Kontakta Revenue Factory

070-5340074