Arbetsområden

Revenue logoVi har valt att fokusera på fem huvudområden i vårt konsultarbete.

You make up in numbers, what you lack in skills

Säljledning. Förutsättningen för att ett företag skall lyckas med en stabil och framgångsrik utveckling och expansion, är att man förr eller senare skapar en tydlig struktur för hur man planerar, leder, följer upp och utvecklar sin säljorganisation. Detta kräver välutbildade och medvetna säljledare/chefer. Vi ger dem verktygslådan och synsätt som säkerställer detta.

Don’t send your ducks to eagle school

Säljträning för att vi tar affärsmannaskapet på största allvar och vill höja statusen på säljyrket. Vi tar fram utbildningar för företag som hjälper dem att nå sina mål. Vi tränar säljare inom många områden och branscher – såväl enkel som komplex försäljning. Vi har dessutom stor och framgångsrik erfarenhet från att träna konsulter i det kommersiella arbetet.

Give me the numbers and I will know the story, don´t bring me the stories!

Målstyrning är tyvärr kraftigt underskattat och eftersatt i Sverige. Vi menar att stora delar av svenska folket berövats möjligheten att få lyckas och vara framgångsrik på jobbet!

Om man inte arbetar med tydliga mätbara mål, hur vet man då att man har lyckats? Hur vet någon annan att jag gör ett bra jobb? Kan jag få ärlig och objektiv feedback? Knappast!

Vi vill ge människor möjligheten att lyckas och känna sig värdefulla!

Företagskultur eftersom det kan vara ett företags enskilt största konkurrensfördel. Eller dess största hinder för att lyckas.

Tillväxt för att motsatsen är stagnation och en långsam och plågsam utplåning. Tillväxt eftersom det ger möjligheter och stimulans genom utveckling. Tillväxtföretag tänker och agerar annorlunda än mer mogna företag, och deras största utmaning är förknippad med företagskultur. Att klara av att skapa tillräckligt många och tydliga kulturbärare.
 

Gratis säljtips


Kontakta Revenue Factory

070-5340074